Hệ thống đánh giá tại Happytime

Happytime đã xây dựng hệ thống đánh giá để nhà trường và gia đình cùng phối hợp phát triển thế mạnh cũng như khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế của mỗi em bé, tôn trọng sự phát triển cá nhân của trẻ.

 1. Hệ thống đánh giá
 • Đánh giá đầu vào
 • Quan sát, ghi chép thường xuyên
 • Đánh giá theo lĩnh vực từng tháng
 • Đánh giá cuối kỳ
 • Đánh giá cuối năm
 1. Phương pháp tiến hành đánh giá
 • Quan sát, ghi chép
 • Lượng giá (checklist)
 • Các bài test
 • Trẻ tự đánh giá
 • Hồ sơ minh chứng