HAPPYTIME – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ƯU VIỆT DÀNH CHO CÁC ĐỘ TUỔI

Happy-time xây dựng môi trường giáo dục dựa trên sự thấu hiểu trẻ thơ và vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục ưu việt trên thế giới nhằm mang lại một môi trường an toàn, yêu thương, giàu khám phá trải nghiệm.