Phương pháp đa giác quan dành cho bé lứa tuổi nhà trẻ

Phương pháp học tập theo dự án là 1 phương pháp pháp giáo dục ưu việt của thế kỷ 21 được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Phương pháp này được áp dụng bắt đầu từ lứa tuổi mầm non cho tới đại học.

Đây là phương pháp sẽ giúp trẻ tập trung phát triển nhiều kỹ năng trên một chủ đề, từ đó giúp mở rộng tư duy của trẻ theo hướng tổ chức suy nghĩ hình cây và hình thành những kỹ năng xử lý vấn đề logic, tập trung và tận dụng tối đa được sự phối kết hợp giữa các kỹ năng, khái niệm và khiến thức.

Thông qua các dự án học tập, bé sẽ nắm bắt được những kỹ năng làm việc hiệu quả ngay từ nhỏ như: kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc, kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề.

Chính trẻ là người quyết định việc học gì và tham gia vào quá trình học như thế nào.Trong những năm đầu đời, trẻ học hỏi thông qua những ấn tượng và sự hấp thu trực tiếp. Quá trình quan sát, đặt câu hỏi và làm các thí nghiệm khảo thí, trải nghiệm các quá trình là điều đặc biệt quan trọng trong mỗi dự án.

Tại VSK, VSK – Happy Time phương pháp học theo dự án được ứng dụng cho trẻ từ 3-6 tuổi. Trẻ tham gia vào quá trình học bằng các trải nghiệm thực tế, những sự việc thực tế, trẻ sử dụng các giác quan, kinh nghiệm sẵn có của mình trong quá trình học hỏi, đưa ra các quyết định của bản thân mình.
Một vài hình ảnh các bạn bắt đầu với dự án tìm hiểu về ánh sáng.