Happytime là hệ thống giáo dục mầm non do CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAPPYWAY đầu tư phát triển. Mục tiêu của Happyway là xây dựng một ngôi trường Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài từ lứa tuổi mầm non. Happytome không chỉ được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng mà còn nhận được sự đầu tư đặc biệt từ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAPPYWAY để tuyển chọn và đào tạo giáo viên chất lượng cao cũng như xây dựng và phát triển các chương trình môn học, chương trình rèn kỹ năng mềm, giáo dục phẩm chất để đào tạo một thế hệ công dân Việt tinh hoa, năng động, văn minh, hội nhập và kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Happytime là trở thành một trường mầm non Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Happytime là ươm mầm tinh hoa, đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để sống hạnh phúc, thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Được thành lập từ năm 2016, sau hơn 5 năm phát triển, Happytime đã trở thành hệ thống trường mầm non có tiếng tại Việt Nam.