Chương trình “Playing fun with water- Chơi với nước thật tuyệt”

HAPPYTIME- HAPPY MOMENT- Những khoảnh khắc vui nhộn trong Chương trình ” Playing fun with water- Chơi với nước thật tuyệt” của các bạn nhỏ Happytime
Chơi với nước là một hoạt động vô cùng yêu thích và mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ. Trẻ trong bụng mẹ là sống trong môi trường nước ối, khi bé sinh ra được làm quen với môi trường nước thì các phản xạ và bơi lội trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tại trường Happytime chúng tôi khuyến khích các bé và các gia đình cho con nhiều cơ hội chơi với nước.
Chơi với nước giúp trẻ phát triển về mặt thể chất và tiền đề cho các hoạt động bơi lội
Chơi với nước giúp con có các phản xạ tốt trong môi trường nước
Chơi với nước giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và tính cảm xã hội
Chơi với nước giúp con học toán và khoa học, sự sáng tạo trong quá trình chơi.