Chia sẻ chuyên môn tại Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông

Nằm trong Chương trình Tập huấn Chuyên môn của Phòng giáo dục quận Hà Đông năm học 2016- 2017, ngày 17/8 vừa qua trường VSK Happytime vinh dự là đơn vị chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Nội dung :Vai trò của môi trường giáo dục trẻ và Cách thức tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Đây là một trong những nội dung mà Sở giáo dục Hà Nội chỉ đạo và Phòng giáo dục quận Hà Đông kiên quyết và tiên phong trong đổi mới.
Viện nghiên cứu giáo dục VSK và trường VSK Happytime có mặt chính thức là đơn vị trường tại quận Hà Đông năm học 2016-2017 và vinh dự là đơn vị chia sẻ nội dung chuyên môn này. Qua khảo sát đánh giá các đơn vị trường, Phòng giáo dục quận đánh giá cao chất lượng về xây dựng môi trường giáo dục và chất lượng đào tạo giáo viên của nhà trường. Cô Hoàng Thúy Hằng- Chuyên gia giáo dục của Viện VSK – Hiệu trưởng trường VSK Happytime đã có buổi chia sẻ tại phòng cho 400 cán bộ Phòng giáo dục đào tạo, chuyên viên , Hiệu trưởng, Hiệu phó chuyên môn các nhà trường, các chủ đầu tư, chủ cơ sở các cơ sở ngoài công lập. Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo và các chuyên viên đã đánh giá rất cao về quan điểm giáo dục và phương pháp tiếp cận trẻ của VSK và nhận thấy sự cần thiết cấp bách để thay đổi quan điểm và cách tiếp cận trẻ cho các nhà trường.
VSK Happytime cảm ơn sự tin tưởng của Phòng giáo dục đào tạo và các trường bạn, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển cho ngành, cho giáo dục mầm non và cho lợi ích của con trẻ. Những điều nhỏ nhất trong việc tạo dựng môi trường yêu thương hợp tác tôn trọng trẻ ngày hôm nay có ý nghĩa lớn trong sự hình thành nhân cách tố chất của các em mai sau.